Úvod
Obce
Kľúče
 

AM elektro, s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 44670869

Deň zápisu: 14.3.2009

Severná 17/A
Prešov
08001

Vložka 21377/P, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Verejné obstarávanie
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Fotografické služby
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
 • Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania a obchodu
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynových a tlakových
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prepravy a dopravy
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Činnosť obchodného pilota letúnov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby plastových výrobkov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu techncké zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu triedy objektov A objekt bez nebezpečenstva výbuchu
 • Spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Informačná činnosť
 • Služby súvisice s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebnej výrobe
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Služby súvisiace s produkciou zvukových nahrávok
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť služieb aj obchodu
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby - stavebníctvo
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov alebo audiovizuálnych diel
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu S, O (OU, R, M) – E2, A, B
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie mechanických zariadení
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, stavba, prenájom, administratíva, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, doprava, kuriér, auto, odpad, obstarávanie, elektronika, kultúra, vzdelávanie, fotenie, kov, vývoj, hutníctvo, stroje, motory, revízia, plyn, stroj, preprava, audio, opracovanie, elektrina, dizajn, plast, informátor, producent, súčiastky, nacenenie, inžiniering, tovar, služby, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, zásielka, vozidlo, elektrotechnika, obchod, akcie, fotografia, signalizácia, kovy, prístroje, skúšky, reklama, video, elektrika, grafika, spotrebiteľ, informatika, marketing, skladovanie, informácie, projekt, veľkoobchod, počítače, interiér, balík, montáž, podujatia, zabezpečenie, domácnosť, diely, oprava, zariadenia, propagácia, menežment, produkcia, kovoobrábanie, pvc, prieskum, videozáznam, projekty, údržba, bezpečnosť, výroba, vozidlá, prehliadky, management, film, stavebníctvo, konštrukcia, spotrebiče, tlak, videotvorba, obrábanie